Pedagogi

Pengenalan

Cambridge English kami direka untuk memperkayakan pengalaman pelajar melalui pelbagai aktiviti yang membina seperti; lagu, projek-projek sebenar dunia, aktiviti TPR, dan permainan bahasa yang mendorong minat untuk belajar perkara yang berkaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar. Pelbagai bahan pembelajaran dimasukkan untuk memupuk persefahaman yang mendalam.

Pembelajaran Interaktif

Peralatan interaktif membolehkan pelajar dan guru untuk berinteraksi dengan menggunakan bahan-bahan dan topik dengan cara yang hidup dan meriah. Oleh itu, ini mendorong kepada pengalaman baru untuk mempelajari Bahasa Inggeris.

Pendekatan Berpusatkan Pelajar

Pelajar mengambil peranan untuk aktif dalam pembelajaran mereka sendiri, dengan itu, cara berinteraksi dengan bahan-bahan dan konsep dalam Bahasa Inggeris, berkongsi dan berinteraksi dengan rakan-rakan mereka, serta mengambil bahagian secara aktif dalam proses pembelajaran mereka. Ini menggalakkan pemahaman kemahiran berfikir aras tinggi, mendalam, dan pengekalan memori yang tinggi.

Versi Bahasa Melayu kemahiran dunia sebenar

Pelajaran untuk pelajar Young Learner direka untuk melibatkan 4 kemahiran teras yang asas termasuk; mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Pendekatan semua ini membolehkan pelajar menghayati penggunaan Bahasa inggeris dengan cara yang praktikal dan semula jadi. Kemahiran yang dikembangkan adalah sangat berguna apabila mereka menghadapi persekitaran dunia sebenar kemudian. Sebagai contoh, membaca petikan, dialog, dan mantera, jenaka, fiksyen, dan artikel, penulisan kreatif menggunakan perkataan dan huruf baru belajar, mendengar lagu dan dikir, menjawab soalan, lagu, cerita penceritaan semula, main peranan dalam aktiviti menyanyi, melakukan projek-projek kumpulan dan membuat persembahan di hadapan kelas. Aktiviti-aktiviti ini meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris pelajar secara spontan dan semula jadi.

Pembangunan perbendaharaan kata

Untuk mengetahui perkataan baru, pelajar muda memerlukan pelbagai pendedahan kepada kata-kata baru untuk mendalaminya, setiap pendedahan baru membawa kepada maklumat lanjut yang membolehkan pemahaman ke arah membina pengertian baru terhadap suatu perkataan.

Pelajar muda belajar dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada dan di sekitarnya, mereka membina dan menyimpan makna baru dengan cara menggunakan struktur mengikut hierarki, kategori, dan bab-bab tertentu. Pelajaran yang dirancang akan mengambil kira proses dan tahap kognitif dan kematangan pelajar. Di samping itu, pelajar disediakan dengan bahan-bahan dan alat-alat interaktif yang pelbagai untuk membantu pengalaman pembelajaran.

Belajar tatabahasa secara semula jadi

Pelajar didedahkan dengan tatabahasa dengan cara yang semulajadi melalui; lagu, cerita, dialog, dan konteks yang lain, dan bukannya mengajar tatabahasa dalam bentuk kaedah-kaedah yang menjadikan pembelajaran semata-mata kerana ia akan membebankan pelajaran para pelajar. Peraturan tatabahasa juga diperkenalkan sebagai rujukan menggunakan contoh, komik, kad flash, poster, dan lain-lain bahan-bahan visual, bukan hanya menghafal sesuatu dalam bentuk teks.

Kemahiran pemikiran kritikal dan kreatif (Foster)

Tugasan direka untuk melibatkan pemikiran yang berbeza dan lebih tertumpu, untuk pelajar belajar dalam menghasilkan pelbagai jawapan, membawa maklumat daripada pelbagai sumber untuk menyelesaikan masalah dan tugasan yang diberikan, yang mana turut memerlukan imaginasi dan keaslian mereka. Selain itu, tugas yang berbeza juga memerlukan pelajar untuk membandingkan, memohon, dan menilai maklumat belajar di samping memupuk kemahiran pemikiran kritikal. Ini menjadikan pembelajaran pelajar lebih bermakna dan menggalakkan pengekalan pengetahuan untuk kehidupan.

Perhatian kepada perbezaan individu

Kita sedar bahawa setiap individu mempunyai ciri-ciri pembelajaran yang berbeza, gaya pembelajaran, pengetahuan dan kebolehan terlebih dahulu. Pelajaran kami menggabungkan beberapa aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan untuk persediaangaya pembelajaran yang berbeza. Topik dan pengajaran yang melibatkan bahan-bahan Visual (pelajar Visual) seperti gambar, ilustrasi dan grafik; alat bahan mendengar (Auditori pelajar) seperti CD dan multimedia; Permainan (Kinaesthetic) yang memerlukan tindak balas fizikal; atau kerja secara berkumpulandan pembentangan struktur bebas (Field Bebas). Pelbagai aktiviti seperti ini dilakukann sebagai proses pendekatan terhadap kebanyakan pelajar terutamanya dari segi gaya pembelajaran. Beberapa bahan tambahan juga disediakan untuk mencabar dan menyesuaikan para pelajar dengan kebolehan yang lebih tinggi.

Kaitkan dengan pengetahuan sedia adae

Kandungan pembelajaran akan dipilih dengan teliti dari pelbagai bidang seperti Sejarah, Sains, Kesusasteraan, lagu, Kajian sosial, dan kajian alam sekitar Global. Topik-topik ini menyediakan peluang untuk mengaitkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada mereka, yang membawa kepada faedah yang lebih tinggi dan pembelajaran yang lebih bermakna.

Pembelajaran yang berpusatkan pelajar

Pelajar akan terlibat dalam projek-projek yang menggalakkan penyertaan aktif, membangunkan kemahiran dalam menyelesaikan suatu masalah, penggunaan bahasa baru dalam konteks yang berkaitan masalah yang kreatif, menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi. Contoh projek adalah termasuk; pembentangan kumpulan, mencipta poster, peranan-bermain, pertunjukan boneka, mural, kajian, dan banyak lagi. Pelajar juga belajar tentang kemahiran sosial dan menerapkan sikap profesional dengan berinteraksi secara aktif dengan rakan-rakan untuk matlamat yang sama dan menyatakan sesuatu tentang kegemaran mereka berulang kali sepanjang tahun sekolah.

Muzik dalam pembelajaran

Muzik digunakan dalam bentuk pembelajaran yang baru; ia membawa keceriaan dan kegembiraan dalam pelajaran. Lagu memberikan motivasi kepada pelajar untuk menyatakan bahasa ria, memaksimumkan pengekalan perbendaharaan kata baru dengan cara yang menyeronokkan dalam jangka panjang. Bahan-bahan kami gunakan adalah termasuk lagu-lagu yang berkaitan tema dan mempunyai sasaran serta konteks yang berkaitan.

Pengulangan Kata

Chants juga termasuk di dalam bentuk pengajaran yang membantu mengukuhkan sebutan, intonasi, pengekalan kata-kata serta struktur ayat Bahasa Inggeris.

Permainan

Permainan akan membangkitkan jangkaan pelajar dalam penggunaan bahasa, permainan bahasa interaktif dipilih untuk menyasarkan matlamat pembelajaran tertentu, memupuk minat dan motivasi untuk memaksimumkan kemahiran penggunaan bahasa mereka. Pelajar dirangsang dalam semua deria dalam jumlah aktiviti tindak balas fizikal. Ini memperkayakan pengalaman pembelajaran mereka dan pengekalan dengan sepenuhnya.

Falsafah

Di CLH, kita sangat berhati-hati dalam merancang kursus kami untuk memikirkan tentang falsafah pendidikan, penyelidikan, dan pedagogi.

Kami percaya bahawa pembelajaran yang terbaik adalah proses membina makna yang melibatkan aplikasi, interaksi sosial, berkaitan dengan ilmu pengetahuan terlebih dahulu, dan lain-lain kemahiran pemikiran yang tinggi. Kaedah ini akan mewujudkan nilai dan rasa dengan menghubungkan pengetahuan kepada pelajar itu sendiri. Hasilnya menunjukkan minda manusia bermotivasi untuk mengaplikasikan maklumat lanjut untuk mencapai keseimbangan pembelajaran.

Di CLH, pelajar tidak hanya mempelajari kemahiran bahasa, tetapi topik yang sebenarnya meliputi pengetahuan am tentang dunia, aktiviti-aktiviti yang membantu membangunkan kemahiran sosial, dan kemahiran pemikiran yang tinggi. Pelajar akan mendapati diri mereka pada masa yang sama membangunkan kemahiran bahasa, pengetahuan am dalam kemahiran dunia sebenar.

Matlamat

 • Untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dalam pelbagai konteks

 • Kemahiran sosial dan kemahiran interpersonal

 • Kemahiran dunia sebenar

 • Kemahiran pemikiran kreatif

 • Kemahiran pemikiran kritikal

 • Kemahiran membaca, menulis, bercakap, dan mendengar

 • Pembelajaran dan Peperiksaan strategi

 • Pemikiran bebas

 • Inspirasi dan bimbingan

 • Kemahiran menyelesaikan masalah

 • Kemahiran siasatan

 • Pemikiran berbeza

 • Pemikiran menumpu

Pelajaran kami menyediakan pelbagai aktiviti dalam pembelajaran bahasa untuk mengekalkan kepentingan mengenai topik-topik yang dipelajari dan memastikan pengantara bahasa yang lebih baik, aktiviti ini termasuk; - lakonan role play, perbincangan, projek, penyelidikan, permainan, persembahan, penulisan kreatif, dan menyanyi. Dengan belajar secara interaktif dan mengambil bahagian secara aktif, pelajar dapat membangunkan kemahiran bahasa dengan cepat, dengan itu, menggalakkan kemahiran berfikir pada aras tinggi. Pelajar bakal memperoleh kemahiran untuk menyelesaikan masalah, mendapatkan lebih banyak kawalan dan tanggungjawab pembelajaran mereka sendiri. Kemahiran ini adalah penting dalam kehidupan dewasa mereka.

Pembelajaran dan kognisi

Pengajaran direka dengan teliti untuk mencerminkan teori pendidikan yang ideal.

Konstruktivisme

Kami percaya pembelajaran adalah proses yang aktif. Ilmu adalah yang terbaik adalah yang dibina melalui pengalaman aktif seseorang, berinteraksi dengan pengetahuan terlebih dahulu, dan mensintesis makna baru. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan secara langsung seperti perakam; kerana semua orang mempunyai pengalaman yang berbeza dan mengikut pemahaman tersendiri.

Konstruktivisme sosial

Pelajar belajar dengan cara kerjasama, dengan itu, mereka bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Menurut Lev Vygotsky, ilmu sosial dan budaya yang dibina, sebagai contoh, apabila pelajar berkongsi dan bercakap mengenai topik yang mereka lebih fahami dengan mengaplikasikan maklumat tambahan daripada satu sama lain.

Zon perkembangan proksimal (ZPD)

Guru melakukan penilaian berterusan tentang tahap pelajar dengan 'menyediakan sedikit tugas yang lebih mencabar untuk pelajar; oleh itu, iaakan menggalakkan mereka untuk memperbaiki kelemahan masing-masing. Walau bagaimanapun, ia tidak akan menjadi terlalu sukar supaya pelajar tidak berasa kecewa dengan pencapaian pada peringkat awal khususnya. Guru hanyaakan dapat memberikan sokongan yang cukup dan padu kepada pelajar seperti; memberikan arahan yang jelas, matlamat, dan alat-alat bantuan mengajar untuk pelajar untuk memajukan lagi dan bekerja secara bebas. Sedikit cabaran pada satu masa dengan bantuan orang dewasa, dapat membina kepuasan pelajar 'dengan memperoleh pencapaian dan keyakinan, ia juga mendorong pelajar untuk bersedia bagi menghadapi lebih banyak cabaran dan masalah yang berkemungkinan.

Motivasi

Menjana minat yang mendorong pelajar untuk belajar, untuk mencapai matlamat pembelajaran.

Terdapat beberapa cara guru-guru kami dilatih untuk menjaga pelajar agar sentiasa bersemangat semasa proses pembelajaran.

Langkah Menguasai Teknik Pembelajaran

Beberapa jenis Teknik Pembelajaran untuk menguasai Bahasa Inggeris;

Ia termasuk; menyatakan senyuman, hubungan dua hala (eye-contact) yang baik, intonasi suara yang sesuai, respond an tindak balas seperti mengangguk, menggunakan symbol ibu jari, dan banyak lagi.

Ganjaran

Hadiah, atau bintang akan diberikan apabila pelajar berjaya menyelesaikan tugas-tugas mereka seperti yang dikehendaki.

Maklum balas yang cepat dan lambat

Maklum balas yang cepat untuk tugas-tugas aktiviti iklan seperti Q & A. Walau bagaimanapun, maklum balas untuk tugas-tugas yang lebih rumit seperti Peperiksaan, tugasan, dan projek-projek akan mengambil lebih banyak masa.

Pujian

Pelajar akan mendapat pujian apabila mereka memperoleh penyelesaian bagi suatu masalah, oleh itu, mereka akan dapat merasakan penghargaan terus daripada guru mereka.

ARCS Keller

Guru meraih perhatian dengan menggunakan multimedia, video, lagu, kejutan, ilustrasi, dan alat-alat bantuan mengajar yang lain untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan perhatian dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Relevan

Mengaitkan topik-topik yang bersesuaian untuk pengetahuan sedia ada pelajar, pelajar dapat membina pengetahuan baru bergantung kepada hubungan dan pengalaman mereka sendiri. Sebagai contoh, penceritaan suatu topik mereka boleh dikaitkan haiwan dengan haiwan kesayangan mereka di rumah. Ia dapat membina minat dan nilai dalam diri pelajar.

Keyakinan

Ia membolehkan pelajar mengambil inisiatif dalam sesi pembelajaran, mereka dapat menetapkan matlamat mereka, dan ada rasa bertanggungjawab terhadap apa yang dipelajari dan bakal dipelajari oleh mereka. Dengan cara ini, pelajar dapat meningkatkan kecekapan diri.

Kepuasan

Ia menyediakan peluang kepada pelajar untuk menggunakan kemahiran yang baru mereka belajar dan pengetahuan kepada projek-projek, aktiviti, atau tugas. Di samping itu, ia dapat membantu membina kepuasan yang tinggi selepas proses pembelajaran; pelajar sendiri dapat menguji nilai pengetahuan yang diperolehi.

Bahan pembelajaran

Bahan pembelajaran kami penuh dengan topik mesra-pelajar, pelbagai permainan yang menyeronokkan, lagu, nyanyian, cerita, projek, dan aktiviti TPR yang mendorong penyertaan dan kejayaan pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris!