Latihan

Di Cambridge Learning House, matlamat kami adalah untuk menyediakan pekerja eksekutif perniagaan dengan idea-idea yang tidak ternilai, pengetahuan dan trend pasaran yang paling terkini melalui kursus-kursus latihan profesional yang dianjurkan.

Sila hubungi kami di 03-6250 3998 untuk maklumat lanjut.